Mission and Vision

Mission

Gawin ang aming tungkulin at magserbisyo sa aming mamamayan sa abot ng aming makakaya.
Mapanatili ang katahimikan at kalinisan


Vision

Malinang ang kakayahan ng mamamayan upang magkaroon ng maayos na pangkabuhayan.
Magkaisa at magtulungan para sa ikauunlad ng Barangay.

Comments