History of Cabog-Cabog                                                                        HISTORY OF CABOG-CABOG

        Daang Bagac ang tawag noon sa nasabing Barangay. Daanan ito ng mga taong patungong Bagac at Morong mula sa balanga. Noon ay wala pang sasakyan kaya karaniwang nilalakad lamang ito ng mga tao. Minsan ay sumasakay naman sila sa baka,kabayo o kalabaw. Malapit sa daanang ito ay isang lugar na sinasabing nasa isip lagi na mga dumaraan dahil pagtapak dito ay kumakabog ang lupa. Pinangingilagan ito ng mga tao sa pagkat kakaiba ang ingay na naririnig sa ilalim ng lupa sa sandaling ito ay mayapakan.

        Ang nasabing lugar ay isang palanas na nababalutan ng manipis na lupa, kaya walang tumutubong malalaking punong kahoy. Pawang maiiksing damo lamang ang sumisiboldito at lagi itong medyo basa at naglulumot. Sa pinakagitna ng palanas ay may nakaumbok na tila isang malaking kawa na nakataob. Palatandaang sa mga taong nagagawi dito na sila ay nasa gitna na ng nasabing lugar.

        Dahil sa kapansin-pansing pagkabog ng lupang daanan tuwing ito ay matatapakan, ang lugar ay tinawag ng mga tao ng Kumakabog na Lupa. Dahil sa salit-salin ng mga salita, nabuo ang kabog-kabog.magpahanggang ngayon, walang  makapagpaliwanag kung saan nagmula ang ingay na naririnig sa daanang nabanggit. Mula noon hanggang ngayon ang nasabing lugar ay tinawag ng Cabog-Cabog

Comments