Barangay Official Logo


1.    Ang alamat na pinagmulan ng Barangay ay isang mag- asawang pamilya ang hanap buhay ay magtipak ng Batong Silyar o adobe na ito ay ipinagbibili upang pambakod at mga gawaing bahay. Sa kanilang pagtitipak ng batong silyar ay may kumakabog na parang walang laman ang ilalim nito. Kaya buhat noon ito ay pinangalanan at tinawag ito na Kabog-Kabog na taong 1948. Ang unang nanungkulan ay tinatawag na Tinente Del Baryo ay si Andres Monson na ang Barangay Tanato ay sityo ng Barangay Kabog-Kabog.

2.    Ang bunga ng palay ay sagisag na syang pangunahing produktona ikinabubuhay ng mamamayan ng Barangay.

3.    Ang lusong at ang pambayo na tawagin ay halo ay nagpapatunay lamang na dito binibigas ang palay ng mga panahong iyon na walang kiskisan o kuno para bigasin ang palay.

4.    Ang kudra-kudrado ay bahagi ng lupa na taniman ng palay at ang taong nakasakay sa kalabaw ay sinasabi na ang Barangay ay Agrikultural.

5.    Ang banga naman na nakikita dito ay sagisag ng Inang – Bayan. Lungsod ng Balanga, Bataan na ang Barangay Kabog – Kabog ay isa sa Barangay na nasasakop ng Lungsod ng Balanga na hindi mapipigilan ang pag-unlad kasama ang mga Barangay.Comments